header

 

Bedevaarten ook bij de Achelaren in t' bloed

Meermaals lezen wij in onze dorpse annalen over devotietochten van onze voorouders naar naburige en verre oorden.
Al trok ook Achel met Sint-Antonius ieder jaar zeer vele hoopgestemden, vooral uit Noord-Brabant en Nederlands Limburg.

Naar Lourdes : met een grote bedevaart per spoor van 27 april tot 4 mei 1896 trok een aantal
Achelse parochianen mee samen met anderen uit naburige dorpen. Zo weet Pastoor Vossen te vertellen.

Naar Tongeren : Zevenjaarlijkse feesten met speciale verering der relieken. Onder leiding van Meester Sak trokken 25 parochianen er naar toe van 29.08 tot 08.09.1897. Ze werden waarderend verwelkomd door deken Slegers, Tongenaar, maar eigenaar van Beverbeek.

 

Naar Hasselt : Op 15 juli 1900 bezocht Koning Leopold II de landbouwtentoonstelling te Hasselt.Onze Harmonie, enkele parochiale Gilden, ook de Schutterij,samen met een 80-tal inwoners onder leiding van Sak trokken er naar toe. Mogelijk in uniform, alleszins met instrumenten, vaandels en attributen.
Gelijkaardig volgde een tocht naar de Virga Jesse-feesten met 70 deelnemers op 21 augustus 1898. Er was ook een ruime deelname aan het eeuwfeest van de Boerenkrijg aldaar een week later op 28 augustus.

Naar Rome : In 1898 van 18 april tot 27 april trok een grote nationale bedevaart met 1200 deelnemers per trein naar de Heilige Stad : een groots gebeuren in die omstandigheden. 75 Limburgers met onder hen enige Kempenaars : o.a. onze pastoor Vossen, Theodoor Spaas en Karel Spaas uit Hamont, Burgemeester Jozef Ceelen uit Lille en zijn zwager Sylvain Wilsens, beeldhouwer Peter Peters en Meester Panken uit Bergeyck.Deze laatste liet een omstandig dagboek na over deze tocht. Zo miste hij o.a. bij een 'sanitaire stop' in Midden-Frankrijk zijn trein en slaagde er toch in als eenvoudige dorpeling deze met andere treinen weer in te halen.
Op 23 april, een zaterdag, werd de groep ontvangen door Paus Leo XIII. In de Sixtijnse Kapel droeg hij de H.Mis op ter intentie van de Belgische bedevaarders. Pastoor Vossen en Meester sak weten begeesterend te verwoorden hoe ook de Vlaamse Leeuw 'dreunde' in het
Vatikaan : schoon, prachtig, heerlijk !
Het Pantheon, Forum, Capitool, de Pincio, Het Colosseum , het Scale Sancta enz. werden bezocht. Een blijvende stempel op de christelijke Kempenaars....
Waren ze over Brussel, Aarlen, Luxemburg, Zwitserland, St. Gottard, Milaan en Florence naar Rome gekomen, zo ging de terugtocht via Genua, Milaan (met 4 uur onderbreking) , Florence, Genève en Basel weer naar het Noorden.
Volgens de reisperikelen van Meester Panken beslist geen 'Wagons-Lits' reis, maar vol devotie en anecdotes.....

Zo was het.....100 jaar geleden.