header

 

De geboorte van 't Molenhuis

Zjang Thijs en Marie filteredEEN AANKONDIGING IN DECEMBER 1978.. : GEBOORTE VAN ' t MOLENHUIS !

Toen Zjan met Marie trouwde , kwam hij in Achel wonen, in het huis van Mie Guys. Dit oude gevelhuis, zoals vele andere in het dorp afgebrand in 1880 bij de grote dorpsbrand, was heropgebouwd en lag gunstig tegenover het gemeentehuis en het Vredegerecht.
Eerst was Zjan Thijs diamantslijper geweest in Pelt en daarna koetsier bij de familie Keelhoff te Neerpelt, maar eenmaal getrouwd hield hij een winkel in " koloniale waren ", een handel in eieren en lindebloem, met daarbij nog een dorpscafé dat later "In de 3 Molenstenen" werd gedoopt.
Hij zag het probleem van het malen in Achel, waar de boeren met kar of kruiwagen naar het verre en oude " Mulke" voeren of naar de watermolen in Lille. Wel kwam in 1920 een "vuurmolen" aan de Quatre-Bras (een molen aangedreven door een stoomketel), maar zodra ook Achel elektriciteit kreeg (1923), liet Zjan een elektrische molen bouwen (1924). Enkele jaren nadien werd deze gevolgd door een molen van Jan Willems.
Het ging de molenaars voor de wind, zoals het hoort ! Toch was het vooral de lindebloem ( in Achel vrij veel geoogst) die plots zeer sterk in prijs steeg(verteld wordt dat dit kruid werd gebruikt bij medicijnen tegen de Spaanse griep) en Zjan "veel zaad in het bakje bracht".


Eigen molens op de Kluis en bij grotere boeren, industriemolens, hadden hun weerslag op de plaatselijke "mulders" ; toch bracht de rantsoeneringstijd een opflakkering van zowat 8 jaren.
1994 Achel Minder middenstand in Achel zicht op DorpsstraatWerd dan de winkel overgebracht in een nieuw pand (1962), Pier hield de molen verder draaiend , en nu Jan II zijn jeugdig oog op het oude pand liet vallen en er muziek in ziet, nu is de oude dorpsherberg aangepast aan de trend van de tijd, en wervelt langs oude balken en over de opkelder het rythme van "hard-rock" en "fifties".
Voor de feestdagen van het eindejaar een nieuwe ontmoetingsplaats voor onze jeugd. "Met muziek door het leven".En als het waar is dat muziek de zeden verzacht.... nou dan het allerbeste met deze nieuwe treffer voor de jeugd in ons dorp.

Uit "ACHEL, Onze dorpskrant" nummer 7 , december 1978