header

 

Persketrien

Vertaald zou deze titel luiden: PAARDEKATRIEN.
En zo denk je dat het gaat over de patrones van de jockeys. Maar dat is echt niet zo.
Het gaat om een gewone Achelse huisvrouw, Katharina Merkelbach, echtgenote Groenen. Ze runde een tijdje herberg en winkel.

Het echtpaar had een zoon die de wereld inging als "de rooie bakker". Deze was de vader van "Ber van de rooie bakker", de dorpsdichter die meerdere oorlogsliederen op zijn naam schreef. Onder andere:
"Wat is er weer in Nederland
"Op die Achelse grenzen gebeurd.
"Een jongeling van achttien jaren
"Werd daar het leven verbeurd..."

Moeder Groenen, alias Merkelbach, verbleef in haar jeugd bij familie in Duitsland. Vele dagen mocht zij er meerijden op de ronde van een verwante veearts.
Van hem leerde zij allerlei over paarden en.. werd zij "Paardekatrien". Men kwam haar steeds weer om raad vragen.

In alle omliggende dorpen was ze gekend. Van haar vertelt men:

-Zij ziet door het raam een gespan naderen en zegt: "Waar gaan ze met dat blind paard naartoe?"
De binnenkomende voerman zegt: "Wat trekt mijn paard slecht en het eet ook slecht."
Katrien antwoordt: "Dat zal wel, uw paard ziet bijna niet meer." 't Was juist!

-Een andere dag staat een boer voor de deur met een schoon paard. Katrien bekijkt het aandachtig en zegt: "Ge moet het maar zo gauw mogelijk verkopen."
Hij: "Wat is dat voor praat? Het is een sterk en zeeg, schoon paard."
Drie maanden later viel het dood in de berries. Weer juist!

-De vader van Dr.Bussels zaliger kwam vanuit Neeroeteren haar raadplegen. Hij gaf zich uit als Hollander. Want Katrien had al last gehad wegens "veeartsenij uitoefenen zonder licentie"...
Voor een Hollander telde echter de Belgische jurisprudentie niet.
Vader Bussels had een haarspier uit de staart van zijn paard meegebracht.
Zij: "Uw paard heeft wormen!". Weer juist!

Zo was "Persketrien" geen heilige; of misschien toch?
Want vele mensen heeft ze geholpen, zonder licentie!

paardencathrien Provinciale Noordbrabantsche en sHertogenbossche Courant 27 juni 1889